femeniosona.cat femeniosona.cat
Pavelló Municipal Castell d'en Planes
Plaça del Pare Millan s/n - Vic (08500) femeniosona@gmail.com 628 410 344 Pavelló Municipal Castell d'en Planes
Plaça del Pare Millan s/n - Vic (08500) femeniosona@gmail.com 628 410 344 DOCUMENTS FULL D'INSCRIPCIÓ SOCI/A
INSCRIPCIÓ EQUIP DE MARES
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
ESTATUTS DEL CLUB
REVISIÓ MÈDICA MAJORS DE 16 ANYS
REVISIÓ MÈDICA MENORS DE 16 ANYS
FITXA FCBQ
FULL D'INSCRIPCIÓ JUGADORA